Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Research Article

344 - 349

The Relationship Between the Histological Quality of the Newly Formed Hoof Tissue and the Levels of Trace Elements in Blood Serum and Hoof Tissues During the Recovery Period of Some Hoof Diseases in Dairy Cows

Süt Sığırlarında Bazı Tırnak Hastalıklarının İyileşme Sürecinde Kan Serumu ve Tırnak Dokusu İz Element Düzeyleri ile Yeni Oluşan Tırnak Dokusunun Histolojik Kalitesi Arasındaki İlişki

Adnan Menderes University Veterinary Faculty, Department of Surgery, 09100, Isikli/Aydin, Turkey, TR.

Research Article

350 - 354

Radiographic and Bronchoscopic Findings in 28 Dogs with Respiratory Tract Disease

Solunum Yolu Hastalığı Olan 28 Köpekte Radyografi ve Bronkoskopi Bulguları

Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine Ankara University, Dışkapı, Ankara, Turkey

Research Article

355 - 358

The Evaluation of Avian Patients Referred to Surgery Clinics of Adnan Menderes University Veterinary Faculty: 120 Cases (2000-2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Kanatlı Hayvanların Değerlendirilmesi: 120 olgu (2000-2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, 09016, Aydın, Türkiye.

Research Article

359 - 363

Generalize ve lokal alopesili köpeklerde melatonin implantı tedavisi

Melatonin Implant for Treatment of Generalized and Localized Alopecia in Dogs

1Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Department of Internal Medicine, Isikli, Aydin, TURKEY 2Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Department of Pharmacology and Toxicology, Isikli, Aydin, TURKEY 3Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Department of Surgery, Isikli, Aydin, TURKEY 4Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Department of Parasitology, Isikli, Aydin, TURKEY

Araştırma Makalesi

364 - 367

Tissue Microarray Technology In Pathology: Time And Cost Advantages

Patolojide Doku Mikroarray Teknolojisi: Zaman ve Bütçe Avantajları

Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Derleme

368 - 372

Neospora caninum infection in cows: Effects on Reproductive Performance,Prevention and Control Methods

İneklerde Neospora caninum Enfeksiyonu: Reprodüktif Performansa Etkisi, Korunma ve Kontrol Yöntemleri

1Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 2Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Derleme

373 - 379

Ovine babesiosis

Koyun Babesiosisi

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı; Aydın

Letter to editor

380 - 381

Muscle Weakness and Hyporeflexia; is Diabetic Neuropathy the Culprit?

Muscle Weakness and Hyporeflexia; is Diabetic Neuropathy the Culprit?

1Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Department of Internal Medicine, Isikli, Aydin, TURKEY
2Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Department of Surgery, Isikli, Aydin, TURKEY
3Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Department of Pharmacology and Toxicology, Isikli, Aydin, TURKEY

Research Article

382 - 386

Tavşanda urethra’nın postprostatik bölümünün bilgisayarlı tomografik anatomisi

Anatomical Transverse Helical CT Study of The Postprostate Part of The Rabbit Urethra

Department of Veterinary Anatomy, Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

Research Article

387 - 392

Imaging anatomical radiological investigation of rabbit urinary bladder and pelvic urethra

Tavşanda vesica urinaria ve urethranın pars pelvina’sının radyolojik anatomisi

Department of Veterinary Anatomy, Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

Research Article

393 - 397

Investigation on Sakiz Ewes (Chios) from Different Age Groups in Aegean Region, Turkey

Türkiye, Ege Bölgesi’nde Farklı Yaş Gruplarındaki Sakız Koyunları (Chios) Üzerine Araştırma

Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Isikli, Aydin-TURKEY.

Araştırma Makalesi

398 - 401

The effects of dipping hatching eggs in ascorbic acid solution on embryonic and hatchability traits, and hatching weight in Japanese quail

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurtaların Askorbik Asit Solüsyonuna Daldırma İşleminin Embriyo ve Kuluçka Özellikleri ile Civciv Çıkış Ağırlığına Etkisi

1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye