Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Research Article

402 - 407

Comparison of in-hospital and 24-Hour Ambulatory Electrocardiography in Dogs with Heart Disease

Kalp Hastalıklı Köpeklerde Klinik Elektrokardiyografi ile 24 Saat Elektrokardiyografinin Karşılaştırılması

Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara, Dışkapı, Ankara

Case Report

408 - 410

Bir Köpekte Dev Boyutlu Non-Fonksiyonel Granulosa Hücre Tümörü

A Giant Non-Functioning Granulosa Cell Tumor in a Dog

1Department of Obstetrics and Gynaecology, 2Department of Surgery, 3Department of Internal Diseases, 4Department of Pathology, Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Aydin, Turkey

Araştırma Makalesi

411 - 414

The Identification of Indicator Bacteria and Determination of Their Antibiotic Susceptibility in Laying Hens in Aydın Province

Aydın İlinde Bulunan Yumurtacı Tavuklarda İndikatör Bakterilerin İdentifikasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

1 Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 2Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye 

Araştırma Makalesi

415 - 419

Isolation and Determination of Antibiotic Susceptibilities of Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis and Streptococcus dysgalactiae Agents From Cattle with Subclinical Mastitis

Subklinik Mastitisli Sığırlardan Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis ve Streptococcus dysgalactiae Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi

1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 2Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye

Derleme

420 - 423

Protothecal Mastitis

Prototekal Mastitisler

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Derleme

424 - 428

Lactogenic route: An Alternative Transmission Route of Parasites to Reach a New Host

Galaktojen Yol: Parazitlerin Yeni Bir Konağa Ulaşmasında Alternatif Bulaşma Yolu

1Kırşehir Çiçekdağı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

Derleme

429 - 434

Antiviral RNA Interference and Its Comparison with CRISPR/Cas Mechanism, A Novel Gene Editing Method

Antiviral RNA İnterferenz (RNAi) ve Yeni Bir Gen Düzenleme Metodu CRISPR/Cas Mekanizması ile Karşılaştırılması

1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı (ADÜ Faculty of Veterinary Medicine Department of Virology) 09016 Isıklı-Aydın, 2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı (AÜ Faculty of Veterinary Medicine Department of Virology) 06110 Dışkapı-Ankara

Research Article

435 - 438

Apparent Metabolizable Energy of Pure and Crude Glycerol for Roosters

Horozlarda Saf ve Ham Gliserolün Belirlenebilir Metabolize Olabilir Enerji Değeri

1 Adnan Menderes University, Veterinary Faculty, Department of Animal Nutrition and Nutritional Disease, Isikli, 09016, Aydin, Turkey
2 Ankara University, Veterinary Faculty, Department of Animal Nutrition and Nutritional Disease, Diskapi, 06110, Ankara, Turkey
3 Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Animal Nutrition and Nutritional Disease, Selcuklu, 42003, Konya, Turkey

Araştırma Makalesi

439 - 443

The Combination of Immuno-Affinity Column (IAC) and High Performance Liquid Chromatography (HPLC) for Detection of Aflatoxins in Rumen Fluid

Rumen Sıvısında İmmuno-Affinite Kolon (IAK) ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Kombinasyonu ile Aflatoksinlerin Tayini

1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yüreğir, Adana, 2Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Suveren Kampüsü, Iğdır, 3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Research Article

444 - 450

The Adnan Menderes University Faculty of Veterinary Medicine and its Contributions to Livestock Farming in the Aegean Region

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ege Bölgesi Hayvancılığına Katkıları

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı