Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Research Article

188 - 192

Forelimb Lameness in Merino and Akkaraman Sheep Associated with Naturally Occuring Brucella melitensis Infection

Merinos ve Akkaraman Koyunlarında Doğal Brucella melitensis Enfeksiyonuna Bağlı Ön Bacak Topallığı

1Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary, Adnan Menderes University, Aydin-Turkey. 2Department of Microbiology, Faculty of Veterinary, Adnan Menderes University, Aydin-Turkey. 3Department of Surgery, Faculty of Veterinary, Adnan Menderes University, Aydin-Turkey. 4Göksa Veterinary Clinic Ziraat mah., 655 sok., 26-C, Altindag, Ankara-Turkey.

193 - 197

Helminth Fauna in Chickens That are Kept in Rural Areas in Aydın

Aydın Yöresinde Ev Kümeslerinde Yetiştirilen Tavuklarda Helmint Faunası

1Provincial Directorate of  Food, Agriculture and Livestock, Aydın, Turkey 2Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Adnan Menderes, Aydın, Turkey

Research Article

198 - 202

Investigation of Relation among Type of Dwelling, Presence of Pets-Flowers and Number of People of House Dust Mites

Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığının Mesken Tipi, Kişi Sayısı, Evcil Hayvan ve Çiçek Varlığı ile Bağlantılarının Araştırılması 

1Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University,Aydın, Turkey. 2Department of Parasitology,
Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University,Konya, Turkey.

Araştırma Makalesi

203 - 205

Presence of Trichinella sp. in Wild Boar Hunted in the City of Aydın, Turkey

Aydın İlinde Avlanan Yaban Domuzlarında Trichinella sp. Varlığının Araştırılması

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

206 - 208

Esophageal Foreign Body in a Dog: Clinic, Radiographic and Endoscopic Findings and Surgical Treatment

Bir Köpekte Özefageal Yabancı Cismi: Klinik, Radyografik ve Endoskopik Bulguları ile Cerrahi Sağaltımı

Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine Ankara University, Dışkapı, Ankara, Turkey

Olgu Sunumu

209 - 211

Traumatic Myiasis Associated with Wohlfahrtia magnifica (Schiner, 1862; Diptera:Sarcophagidae) Larvae in a Dog

Bir Köpekte Wohlfahrtia magnifica (Schiner, 1862; Diptera:Sarcophagidae) Larvalarından İleri Gelen Travmatik Myiasis Olgusu

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksek Okulu, Van, Türkiye.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji A.B.D. Van, Türkiye.

Letter to Editor

212 - 212

A Case of Penile Hair Ring in a Young Bull

Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, 09016 Aydın, Turkey

Short Paper

213 - 215

High Trehalose Concentration in Tris-Based Egg Yolk Extender has Detrimental Effect on Post-Thaw Semen Quality in Nili-Ravi Buffalo Bull

Tris-Yumurta Sarısı Sulandırıcısına Yüksek Düzeyde Trehaloz İlavesi Nili-Ravi Manda Spermalarında Çözüm Sonu Parametreleri Olumsuz Etkiler

1Department of Theriogenology,UVAS PAK, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan, 2Department of Reproduction and AI, ADU, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

Araştırma Makalesi

216 - 220

In vitro and In vivo Evaluation of Kıvırcık Ram Semen Stored Short-Term with Different Antioxidants

Farklı Antioksidanlarla Kısa Süreli Saklanılan Kıvırcık Koç Spermasının In Vitro ve In Vivo Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama, 09016 Aydın, Türkiye

Research Article

221 - 227

Effects of Different Force Molting Methods on Post Molt Performance, Egg Quality Traits and Heterophil-Lymphocyte Ratio in Denizli Chickens

Denizli Tavuklarında Farklı Tüy Dökümü Yöntemlerinin Tüy Dökümü Sonrası Performans, Yumurta Kalite Özellikleri ve Heterofil-Lenfosit Oranı Üzerine Etkileri

Department of Animal Breeding and Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Isikli, Aydin, Turkey

Araştırma Makalesi

228 - 234

Histochemical and Histomorphological Studies on Prostate and Seminal Vesicle in Castrated Rats 

Kastrasyon Yapılan Sıçanlarda Prostat ve Vezikula Seminalis Üzerine Histokimyasal ve Histomorfolojik Çalışmalar

1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye., 2Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye.

Derleme

235 - 239

Basic Concepts to Assessment of Mechanical Properties of Bones

Kemiklerin Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Temel Biyomekanik Kavramlar

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye.

Derleme

240 - 244

Effect of Spirulina platensis on Growth Performance and Immun System of Animals

Spirulina platensis’in Hayvanlarda Büyüme Performansı ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi

Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye.