Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Research Article

130 - 138

Investigation of Roles of Cellular Prion Protein and Doppel Protein in Pathogenesis of Experimental Toxoplasma gondii Infection in Mice

Farelerde Deneysel Toxoplasma gondii Enfeksiyonunun Patogenezisinde Hücresel Prion Protein ve Doppel Protein’in Rollerinin Araştırılması

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı Samsun, Türkiye. 2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye. 3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye. 4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Review

139 - 144

Equine Herpesvirus 3 (EHV-3) Infection (Equine Coital Exanthema)

Atların Herpesvirus Tip 3 (EHV3) Enfeksiyonu (Atların Çiftleşme Egzantemi)

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Antakya, Hatay

145 - 151

The Effectiveness of Progesterone-Releasing Intravaginal Device with Daily GnRH Injections on the Reproductive Parameters of Mares in Diestrus

Diöstrusteki Kısraklara Günlük GnRH Enjeksiyonuyla Birlikte Uygulanan Progesteron-Salgılayan İntravaginal Cihazın Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkisi

1Turkish Armed Forces, 2Ondokuz Mayıs University Faculty of Veterinary Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, Samsun, Turkey, 3Kafkas University Faculty of Veterinary Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, Kars, Turkey, 4Clinic for Horses, Department of Veterinary Medicine, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany, 5Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey.

Araştırma Makalesi

152 - 155

A Helmithological Investigation in the Different Breeding Horses

Farklı Yetiştirme Koşullarında Bulunan Atlarda Helmintolojik Araştırma

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Short paper

156 - 158

Serosurvey of Leptospira interrogans Serovars hardjo and pomona in Cattle in Nineveh Province, Iraq

Irak’ ta Nineveh Bölgesindeki Sığırlarda Leptospira interrogans hardjo ve pomona Serotiplerinin Serosürveyansı

Department of Internal and Preventive Medicine, College of Veterinary Medicine, Mosul University , Mosul, Iraq

Case Report

159 - 161

Masticatory Muscle Myopathy in a Dog

Bir Köpekte Çiğneme Kası Miyopatisi

1Department of Surgery, 3Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Adnan Menderes, Aydın, Turkey, 2Alba Veterinary Clinic, Kuşadası, Aydın, Turkey

Research Article

162 - 166

Regional Distribution of Aflatoxin and Ochratoxin A Contaminated Beef and Dairy Cattle Feeds in Turkey

Aflatoksin ve Okratoksin A ile Kontamine Olmuş Besi ve Süt Sığırı Yemlerinin Türkiye’deki Bölgesel Dağılımı

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Department of Animal Science

167 - 173

Analysis of Relations Between the Type Traits and Milk Yield in Holstein-Friesian Cows in Aydın

Aydın İlinde Siyah Alaca İneklerin Dış Yapı Özellikleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler

Adnan Menderes University, Bozdogan Vocational School, Bozdogan, Aydın, Turkey

Derleme

174 - 182

Poultry Meat and Salmonellosis

Kanatlı Etleri ve Salmonellozis

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojis Anabilim Dalı, Kurupelit Kampus, Atakum, Samsun, Türkiye, 2Ondokuz Mayıs İlçe Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Samsun, Türkiye.

183 - 187

Blood Levels of Leptin and Lymphocyte Subpopulations in Haflinger Mares on Winter and Summer Solstices

Haflinger Kısraklarda Yaz ve Kış Gündönümlerindeki Kan Leptin ve Lenfosit Alt Tipleri Seviyeleri

1Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey. 2Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey. 3Department of Physiology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.