Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Invited Review

70 - 79

Epidemiology and Pathogenesis of Neospora caninum Infection: Special Emphasis to Neosporosis Status of Turkey

Neospora caninum Enfeksiyonunda Epidemiyoloji ve Patogenez: Türkiye’de Neosporozise Genel Bakış

Permanent Adress: Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Yahşihan, Kırıkkale, Turkey
Present Adress: Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Faculty of Veterinary Medicine, Bishkek, Kyrgyzstan

Research Article

80 - 85

Pathomorphological Changes and Immunohistochemical Distribution of Border Disease Virus Antigen in Non-Nervous Tissues of Naturally Infected Fetal and Neonatal Small Ruminants

Border Hastalığı Virusu ile Doğal Enfekte Fötal ve Neonatal Küçük Ruminantların Non-Nervöz Dokularında Patomorfolojik Değişiklikler ve Viral antijenin İmmunohistokimyasal Dağılımı

1Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Adnan Menderes, Aydın, Turkey.
2Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara, Turkey.

Research Article

86 - 99

Understanding Primary and Secondary Skin Lesions among Infectious Dermatoses in Dogs: Lessons We Learned from Cases

Köpeklerde İnfeksiyöz Dermatozlarda Primer ve Sekonder Deri Lezyonlarını Anlamak: Olgulardan Edindiğimiz Dersler

1Department of Internal Medicine and 2Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Işıklı, Aydın. Turkey

Research Article

100 - 105

Köpeklerde İnfeksiyöz Dermatozlarda Primer ve Sekonder Deri Lezyonlarını Anlamak: Olgulardan Edindiğimiz Dersler

Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Aydın, Turkey

Research Article

106 - 112

Isolation of Microorganisms from Goats with Subclinical Mastitis and Detection of Antibiotics Susceptibility

Subklinik Mastitisli Keçilerden Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması

Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

Short Paper

113 - 115

Congenital Serous Cysts of the Liver in Cows: 5 Cases

Sığırlarda Konjenital Seröz Hepatik Kistler: 5 Olgu

1Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey, 2Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University Kars, Turkey, 3Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

Research Article

116 - 122

The Analysis of Milk Yield and Reproductive Traits of Holstein Cows Raised at a Private Dairy Farm in Bozdoğan County of Aydın, Turkey

Aydın Bozdoğan İlçesinde Özel Bir Süt Sığırcılığı İşletmesinde Yetiştirilen Holştayn İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Analizi

Adnan Menderes University, Bozdoğan Vocational School, Bozdoğan, Aydın, Turkey

Review

123 - 129

Trehalose as a Cryoprotective Agent for the Sperm Cells: A Mini Review

Ejaz Ahmad, Melih Aksoy

Department of Reproduction and Artificial Insemination, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, 09016 Aydın, Turkey

Case Report

408 - 410

A Giant Non-Functioning Granulosa Cell Tumor in a Dog

Bir Köpekte Dev Boyutlu Non-Fonksiyonel Granulosa Hücre Tümörü

1Department of Obstetrics and Gynaecology, 2Department of Surgery, 3Department of Internal Diseases, 4Department of Pathology, Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Aydin, Turkey