Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Araştırma Makalesi

642 - 646

The Investigaton of the Protective Effect of Folic Acid on Experimental Bisphenol A Toxication in Rats

Ratlarda Deneysel Bisfenol A Toksikasyonunda Folik Asitin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Araştırma Makalesi

647 - 651

The Prevalence of Helminths According to Faecal Examination in Grazing Sheep in Manisa Province

Manisa Bölgesinde Meraya Çıkan Koyunlarda Dışkı Bakısına Göre Helmintlerin Yayılışı

1Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İzmir, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Derleme

652 - 656

Reproductive and Mammary Health Approaches in Organic Farms

Organik Hayvancılıkta Reprodüktif ve Meme Sağlığı Uygulamaları

Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın / Turkey

Araştırma Makalesi

657 - 662

Microbiological Investigation of Some Dairy Desserts

Bazı Sütlü Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Araştırılması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Araştırma Makalesi

663 - 667

Determination of Histamin Levels in the Fish Samples Obtained from Open Markets of Aydın

Aydın İli Pazar Yerlerinde Satışa Sunulan Balıklarda Bulunan Histamin Düzeylerinin Belirlenmesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Derleme

668 - 673

The Effect of Pre-slaughtering Electro Shock Process on Animal Welfare and Meat Quality in Broilers

Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi Elektro Şok Uygulamasının Hayvan Refahı ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Derleme

674 - 677

Microbiota and Reproductive Health in Cows

Dişi Sığırlarda Mikrobiyota ve Üreme Sağlığı

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 2İstanbul Üniversites, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Sun-i Tohumlama Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 4Trakia Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum, Reprodüksiyon ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Stara Zagora, Bulgaristan