Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Araştırma Makalesi

576 - 584

The Role of the Deposits of IgG and Complement-3 in the Pathogenesis of Kidney Lesions In Canine Visceral Leishmaniosis

Köpek Viseral Leishmaniozis’inde Böbrek Lezyonlarının Patogenezisinde IgG ve Komplement-3 Birikimlerinin Rolü

Aydın Adnan Menders Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye

Deneysel

585 - 591

Evaluation of Early Stage Immun Response in Experimental Chronic Toxoplasmosis Model

Kronik Toksoplazmoz Modelinde Erken Dönem Bağışıklık Yanıtının Değerlendirilmesi

Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Derleme

592 - 595

Ruminantlarda Akabane Virus Enfeksiyonu

Akabane Virus Infection In Ruminants

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, 06110, Dışkapı-Ankara/Türkiye

Short Paper

595 - 596

Türkiye’de Ege Bölgesinde Bir Buzağıda Akabane Virus Enfeksiyonu

Akabane Virus Infection in a Calf in Aegean Region of Turkey

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın. 2 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Ankara. 3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Virolojii Anabilim Dalı, Aydın.

Derleme

599 - 604

Polymerase chain reaction (PCR) inhibitors

Polimeraz Zincir reaksiyonu (PZR) İnhibitörleri

1Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilim Dalı, 71450, Kırıkkale 2*Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, 71450, Kırıkkale