Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Invited Review

1 - 9

A Review of Border Disease Virus Infection in Ruminants: Molecular Characterization, Pathogenesis, Diagnosis and Control

Ruminantlarda Border Hastalığı Üzerine Bir Derleme: Moleküler Tiplendirme, Patogenezis, Tanı ve Kontrol

Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara, Dıskapi, Ankara, Turkey

Araştırma Makalesi

544 - 550

The Use of Immunmarkers in Diagnosis of Mast and Histiocytic Cell Tumors of Skin Tissue

Köpeklerde Kutanöz Mast ve Histiositik Hücre Tümörlerinin Tanısında İmmun Belirteçlerin Kullanımı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Derleme

551 - 557

A Review on Parapoxviruses Observed in Ruminants: History, Epidemiology, Molecular Characterization, Pathogenesis, Clinical Findings, Immunotherapy and Use as a Vector in Recombinant Vaccines

Ruminantlarda Gözlenen Parapoxviruslar: Tarihçe, Epidemiyoloji, Patogenez, Klinik Bulgular, İmmunoterapide ve Rekombinant Aşılarda Vektör Olarak Kullanımı

1 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı 06110 Dışkapı-Ankara 2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı 09016 Isıklı-Aydın

Research Article

558 - 562

Hindilerde inulin ve β-glukanın büyütme faktörü olarak kullanımı

Use of inulin and β-glucan as growth promoters in turkey chicks

1Department of Laboratory Animals, Faculty of Veterinary Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun Turkey. 2Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University, Ankara Turkey.

Kısa Makale

563 - 568

The Situation of Egg and White Meat Consumption and Preferences Among Students at the Veterinary Medicine

Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et ile Yumurta Tüketim Durumları ve Tercihleri

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 36100, Kars, Türkiye

Derleme

569 - 575

The Accession Process of Turkey to European Union An Overview of Legislation on the Protection of Layers in Turkey

Avrupa Birliği Kriterlerine Uyum Sürecinde Türkiye’de Yumurtacı Tavuk Refahına Yönelik Mevzuatlara Genel Bir Bakış

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, 09016, Işıklı/Aydın. E-mail: edereli@adu.edu.tr