Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Derleme

447 - 453

Canine Gait Types

Köpeklerde Yürüyüş Tipleri

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Türkiye

Derleme

454 - 466

Early Life Stress and Their Effects: Maternal Separation

Erken Yaşam Stresi ve Etkileri: Maternal Separasyon

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Derleme

467 - 471

The Biology of Aging

Yaşlanmanın Biyolojisi

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Derleme

472 - 476

Antimicrobial Resistance in Aquaculture

Kültür Balıkçılığında Antimikrobiyel Direnç

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; Aydın, Türkiye

Derleme

477 - 480

Use of Bacteriophage in Treatment and Biocontrol of Antibiotic Resistant Bacteria

Antibiyotik Dirençli Bakterilerin Tedavi ve Biyokontrolünde Bakteriyofaj Kullanımı

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; Aydın, Türkiye