Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Araştırma Makalesi

447 - 453

Historical Development of the Veterinary Anatomy Science in Turkey (1842-2015)

Türkiye’de Veteriner Anatomi Biliminin Tarihsel Gelişimi (1842-2015)

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

454 - 458

Identification of Pathogen Bacteria from Bovine Mastitis In Yozgat Province And Determination of Antimicrobial Susceptibility

Yozgat İlinde Bulunan Sığır Mastitislerinden Patojen Bakterilerin İdentifikasyonu Ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi

1Bozok University, The College of Animal Production Science, Yozgat, Turkey. 2Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Aydin, Turkey

459 - 462

Serological Investigati on of Akabane Virus (AKAV) Infection in Cattle, Sheep, Goats and Camels in Aydin and Mugla Provinces

Aydın ve Muğla İllerindeki Sığır, Koyun, Keçi ve Develerde Akabane Virus (AKAV) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı(ADÜ Faculty of Veterinary Medicine Department of Virology) 09016 Işıklı-Aydın

Research Article

463 - 467

Investigation Of Parasitological Contamination In Leafy Vegetables In Kırıkkale Of Turkey

Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, 71450 Kırıkkale, Turkey

Derleme

468 - 476

RNAi (RNA INTERFERENCE)

RNA Interferens (RNAi)

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye

Derleme

477 - 480

Canine Dermatomyositis

Köpeklerde Dermatomiyozitis

1 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul, 2 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu, Avcılar, İstanbul

Araştırma Makalesi

481 - 486

Escherichia coli O157 and O157:H7 in Raw Cow Milk

Çiğ İnek Sütlerinde Escherichia coli O157 ve O157:H7 Varlığı

1 *Ondokuz Mayıs University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Technology, Kurupelit Campus, Atakum-Samsun, Turkey, 2 Ondokuz Mayıs University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Water Products Diseases, Kurupelit Campus, Atakum-Samsun, Turkey, 3 Afyon Kocatepe University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Technology, Ahmet Necdet Sezer Campus, Gazlı Göl Yolu-Afyonkarahisar-Turkey

487 - 492

The Effects of Transport on Welfare and Meat Qality in Ruminants

Ruminantlarda Nakil İşlemlerinin Refah ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

1Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Horasan İlçe Müdürlüğü, Horasan, Erzurum 2Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın