Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Research Article

11 - 19

Biotyping of Staphylococcus Strains Isolated from Various Sources and Investigations on the Methicillin Resistance

Değişik Kaynaklardan İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Biyotiplendirilmesi ve Metisilin  Direncinin  Araştırılması

Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

Araştırma Makalesi

21 - 25

Survey of Zoonotic Visceral Leishmaniasis Among Dogs in Istanbul,Turkey

İstanbul İlinde Köpeklerde Zoonotik Visseral Leishmaniasisin Araştırılması

1 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. 2University of Texas Medical Branch, Galveston National Laboratory Galveston, United States.3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. 4İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı,Aydın, Türkiye

Olgu sunumu

27 - 30

A Case of Constipation in Omasum, ‘Forgotten Stomach’

‘Unutulmuş Mide’ Omasum’da Konstipasyon Olgusu

1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D., Işıklı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi A.B.D., Işıklı, Aydın

Araştırma Makalesi

31 - 37

The Effect of Cage Position and Density on Some Production Traits in Denizli Chickens

Denizli Irkı Tavuklarda Kafes Pozisyonu ve Yoğunluğunun Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Derleme

39 - 46

Welfare Applications Related to Livestocks in Turkey

Türkiye’de Çiftlik Hayvanları ile İlgili Refah Uygulamaları

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Research Article

47 - 51

Efficacy of Seed Storage Proteins of Cereal Grains on Aspergillus and Fusarium spp.

Tahıllardaki Tohum Depo Proteinlerinin Aspergillus ve Fusarium spp. Üzerine Etkinliği

Faculty of Science and Letters, Department of Biology, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey

Derleme

53 - 58

Plastic Models: An Alternative for Veterinary Anatomy Education?

Plastik Model Kullanımı Veteriner Anatomi Eğitiminde Alternatif Olabilir mi?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Derleme

59 - 63

The Reasons for Mehmet Âkif Ersoy Being a Veterinarian and the Ethical Attitudes That He Showed During His Profession

Mehmet Âkif Ersoy’u Veteriner Hekim Olmaya Götüren Sebepler ve Veteriner Hekimlik Yaparken Gösterdiği Etik Tutumlar

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Olgu sunumu

67 - 69

Abdominal Compartment Syndrome in a Babesia canis Infected Dog

Babesia canis ile Enfekte bir Köpekte Abdominal Kompartman Sendromu

1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın. 2Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

65 - 65

What is Your Diagnosis?

Sizin Tanınız Ne?