Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

27 - 30

Olgu sunumu

A Case of Constipation in Omasum, ‘Forgotten Stomach’

1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D., Işıklı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi A.B.D., Işıklı, Aydın

The omasum, last part of the ruminant forestomach, has been recognized as ‘forgotten stomach’ due to its topographic location accessible for clinical examination by palpation, percussion, or auscultatio, nor can be visualized via radiography. Omasal leaves provide absorption of water and minerals dissolved in water, besides volatile fatty acids and other substances. Omasum impaction is one of the most frequent disorder causing omasal transport deficiency. In etiology primary reasons such as unqualified, freezed and spoiled rough food involved in raiton play role, besides diminished water consumption and vitamin and mineral deficincies. In the present article clinical appearence, medical and surgical combined therapy of omasum impaction in a 3.5 years old bull probably caused by ration was described, along with limited literature review.

KEYWORDS: Omasum, Constipation, Bull

‘Unutulmuş Mide’ Omasum’da Konstipasyon Olgusu

Ruminant ön midelerinin sonuncu bölümü olan omasum (kırkbayır), topoğrafik lokalizasyonu, palpasyon, perkusyon ve öskultasyon ile klinik muayeneye elverişli olmayışı, radyografi ile görüntülenememesi nedeniyle ‘unutulmuş mide’ olarak da adlandırılmaktadır. Omasal yaprakçıkların su ve su içerisinde erimiş mineralleri absorbe etmesinin yanı sıra bazı yağ asitlerini ve diğer maddeleri de absorbe ettiği bilinmektedir. Omazal transport yetersizliğine yol açan en önemli bozukluklardan birisi de, omasum konstipasyonudur. Etiyolojide primer olarak rasyonda yer alan kalitesiz, donmuş ve bozulmuş kaba yemler ve su tüketiminin azalması veya belirli vitamin ve iz element noksanlıkları rol oynar. Bu makalede 3.5 yaşlı besi tosununda muhtemelen rasyon kaynaklı omasum konstipasyonunun klinik görünümü, medikal ve şirurjikal kombine başarılı sağaltımı anlatılarak, sınırlı literatür derlemesi yapılmıştır. 

KEYWORDS: Omasum, Konstipasyon, Boğa

CORRESPONDENCE TO: Kerem Ural, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, 09016, Işıklı, Aydın, Türkiye Phone: (90) 2562470 00/188 Fax: (90) 2562470720 e-mail: uralkerem@gmail.com

Received: April 1, 2012

Accepted: April 21, 2012