Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

116 - 122

Research Article

The Analysis of Milk Yield and Reproductive Traits of Holstein Cows Raised at a Private Dairy Farm in Bozdoğan County of Aydın, Turkey

Adnan Menderes University, Bozdoğan Vocational School, Bozdoğan, Aydın, Turkey

The aim of this study was to analyze with special reference for performance traits of Holstein cows raised at a private dairy farm in Bozdoğan county in Aydın. The data on calving obtained from Holstein cows (n=104) for 1-6 lactations January 2009 through December 2011. Overall means of lactation milk yield (LMY), 305-day milk yield, lactation length (LL), calving interval (CI), age of first calving (AFC), dry period (DP), service period (SP) and number of insemination per conception (NIPC) were 5848 ± 172 kg, 5725 ± 149 kg, 322.2 ± 4.56 days, 403.9 ± 7.81 days, 27.3 ± 0.56 months, 58.0 ± 0.87 days, 136.9 ± 8.85 days and 1.8 ± 0.11 number, respectively. The effect of calving season (P<0.01) on lactation length were deemed statistically significant. The effects of lactation number and calving year (P<0.01) on calving interval were also presenting statistical importance. Besides the effect of calving year (P<0.001) and calving season (P<0.01) on service period and number of insemination per conception from performance traits in Holstein cows were also found statistically significant. The results of this study indicated that the environmental conditions, management and feeding practices should be improved because of lowest/highest alterations in productive and reproductive performance.

KEYWORDS: Holstein Cow, Milk yield, Reproductive traits

Aydın Bozdoğan İlçesinde Özel Bir Süt Sığırcılığı İşletmesinde Yetiştirilen Holştayn İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Analizi

Bu çalışmanın amacı, Aydın Bozdoğan ilçesinde özel bir süt sığırcılığı işletmesinde yetiştirilen Holştayn ineklerin performans özelliklerinin belirli referanslarla analiz edilmesidir. Buzağılama verileri 2009 Ocak ile 2011 Aralık arasında 1-6. laktasyonlarda bulunan Holştayn ineklerden (n=104) elde edilmiştir. Laktasyon süt verimi , 305 günlük süt verimi (305-d MY), laktasyon süresi, buzağılama aralığı , ilkine buzağılama yaşı , kuru periyot , servis periyodu ve gebelik başına tohumlama sayısı ‘na ait tüm ortalamalar sırasıyla, 5848 ± 172 kg, 5725 ± 149 kg. 322.2 ± 4.56 gün, 403.9 ± 7.81 gün, 27.3 ± 0.56 ay, 58.0±0.87 gün, 136.9 ± 8.85 gün ve 1.8 ± 0,11‘ dir. Holştayn ineklerin performans özelliklerinden laktasyon uzunluğu üzerine buzağılama mevsiminin etkisi (P<0.01), buzağılama aralığı üzerine ise laktasyon sayısı ve buzağılama yılının etkisi (P<0.01), servis periyodu ve gebelik başına tohumlama sayısı üzerine buzağılama yılının (P<0.001) ve buzağılama mevsiminin etkisi (P<0.01) istatistik bakımdan önemli bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, verim ve üreme özelliklerinde meydana gelen çok düşük/yüksek değişimlerden ötürü çevresel koşullar, sürü yönetimi ve besleme pratiklerini iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

KEYWORDS: Holştayn inek, süt verimi, döl verimi özellikleri

CORRESPONDENCE TO: Deniz Alıç Ural, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu, Bozdoğan, Aydın, Türkiye E-mail: alicdeniz@gmail.com

Received: October 10, 2012

Accepted: November 27, 2012