Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

66 - 73

Review

An Alternative Treatment Method for Poisoning in Veterinary Medicine: Intravenous Lipid Emulsion

1 Department of Pharmacology and Toxicology, CoHE 100/2000 Scholarship Holder, Faculty of Veterinary Medicine, Balikesir University,10145, Balikesir, Turkey, 2 Department of Medical Pharmacology, Faculty of Medicine, Balikesir University,10145, Balikesir, Turkey
Animal poison control centers receive numerous complaints about possible ingestion of substances that can cause deadly toxicities in the home. In recent years, over-the-counter medications such as ibuprofen, acetaminophen, and herbal supplements are the most common toxic substances ingested by pets. Removal of the toxin and supportive treatment is recommended in case of exposure to a toxin that does not have a known antidote. There have been many studies in both human and veterinary medicine that supporting the use of intravenous lipid emulsions in the treatment of intoxications. Intravenous lipid emulsion (ILE) is an oil-in-water emulsion that consists of egg yolk phospholipids, water, glycerin and various oils such as soybean, fish, coconut and olive oil. It is defined as a microemulsion with a long history of use as a parenteral nutrition formulation in both adult and pediatric patients. Also used as a drug carrier in addition to parenteral nutrition. In recent years, it has been used as an effective antidote for the treatment of intoxications caused by compounds with high oil solubility in both human and veterinary medicine. The first efficacy of the use of intravenous lipid emulsions in treatments was demonstrated in the systemic toxicity of local anesthetics and nowadays it comes to the fore in the poisoning of various drugs and compounds. However, it can also be used as an antidote in various intoxication cases caused by different chemicals that do not have any known antidote. Although clinically positive responses are received, more research is needed to more clearly understand the effect of intravenous lipid emulsion.

KEYWORDS: Antidote, intravenous lipid emulsion, poisoning, toxicity

Veteriner Hekimlikteki Zehirlenmelerde Alternatif Bir Tedavi Yöntemi: İntravenöz Lipit Emülsiyonu

Hayvanlardaki toksikasyon vakalarında aktif görev alan kontrol yardım hatları, evlerde ölümcül toksisitelere neden olabilecek maddelerin muhtemel alımıyla ilgili çok sayıda şikâyet almaktadır. Son yıllarda ibuprofen, asetominofen ve bitkisel takviyeler gibi tezgâh üstü ilaçlar evcil hayvanlar tarafından alınan en yaygın toksik maddelerdir. Bilinen bir antidotu olmayan toksinin alınmasında, mümkünse toksinin uzaklaştırılması ve destekleyici tedavinin yapılması önerilmektedir. Toksikasyonların önlenmesinde intravenöz lipit emülsiyonu kullanımını destekleyen hem beşerî hem de veteriner hekimliğinde birçok çalışma yapılmıştır. İntravenöz lipit emülsiyonu; yumurta fosfolipidleri, su, gliserin ve başta soya fasulyesi yağı olmak üzere balık, hindistan cevizi ile zeytin yağı gibi çeşitli bileşiklerden oluşan hem yetişkin hem de pediatrik hastalarda parenteral beslenme formülasyonu olarak uzun bir kullanım geçmişine sahip olan bir mikroemülsiyon olarak tanımlanır. Parenteral beslenmeye ek olarak ilaç taşıyıcısı olarak da kullanılmaktadır. Son yıllarda ise hem beşerî hem de veteriner hekimliğinde yağda çözünürlüğü yüksek olan bileşiklerin sebep olduğu toksikasyonlarda tedavi amacıyla etkin bir antidot olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tedavilerdeki kullanımının ilk etkinliği lokal anesteziklerin sistemik toksisitesinde gösterilmiş olup, günümüzde çeşitli ilaç ve bileşiklerin sebep olduğu zehirlenmelerde ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte bilinen bir antidotu olmayan bileşiklerin neden olduğu zehirlenmelerde de antidot olarak kullanılabilmektedir. Her ne kadar klinik olarak olumlu yanıtlar alınıyor olsa da intravenöz lipit emülsiyon kullanımının etkisini daha net bir şekilde anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

KEYWORDS: Antidot, intravenöz lipit emülsiyonu, zehirlenme, toksisite

CORRESPONDENCE TO: Büşra ASLAN AKYOL, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Balikesir University,10145, Balikesir, Turkey e-mail: busraslan26@gmail.com DOI: 10.53913/aduveterinary.992845

Received: 31.07.2021

Accepted: 01.12.2021