Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

58 - 65

Review

miRNA and Biogenesis

1 Selçuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, 42031 Konya, Turkey
The number of uncoded (non-coding; nc) RNAs with known functions is increasing each day. Since their first detections in 1993, micro RNA of ncRNAs have become very important as shown by many studies. In fact, their importance has been well understood and their relations with diseases are well documented that they can be used in the diagnosis of most diseases in the future. In this review, topics such as general properties, structure and biogenesis of miRNAs were discussed.

KEYWORDS: miRNA, Drosha, Dicer

miRNA ve Biyogenezi

Fonksiyonu belirlenen kodlanmamış (non-coding; nc) RNA’ların sayısı her geçen gün artmaktadır. İlk olarak 1993 yılında bulunmasından sonra çok sayıda araştırma ile ncRNA’lardan olan miRNA’lar çok önemli yere sahip olmuşturlar. Hatta önemi her geçen gün daha çok anlaşılmakta ve hastalıklar ile ilişkileri daha çok belirlenmekte, gelecekte de çoğu hastalığın teşhisinde kullanılabilecekleri açıktır. Bu derlemede, miRNA’ların genel özellikleri, yapısı, biyogenezi gibi konular ele alınmıştır.

KEYWORDS: miRNA, Drosha, Dicer

CORRESPONDENCE TO: Beyza SUVARIKLI ALAN, Selçuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, 42031 Konya, Turkey e-mail: beyza.alan@selcuk.edu.tr DOI Number: 10.53913/aduveterinary.1008317

Received: 11.10.2021

Accepted: 01.12.2021