Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

33 - 38

Review

A Review on The History of Veterinary Dentistry

Department of Veterinary Medicine History and Deontology, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
Bone and tooth infections have come across in dinosaur fossils from Mesozoic times. In the following period, tooth decays in small triple hoofed horses of the Eocene period have known definitely. The treatments that started empirically developed towards scientific methods over time and the development of veterinary dentistry was parallel to other veterinary practices. Most of the methods and developments used in todays veterinary practice come across advenced over the centuries as basic ideas and techniques. In this review, the progress in veterinary dentistry was outlined.

KEYWORDS: Animal dentistry, History of veterinary dentistry, History of veterinary medicine, Veterinary dental surgery, Veterinary dentistry

Veteriner Diş Hekimliği Tarihi Üzerine Bir Derleme

Mesozoic zamana ait dinozor fosillerinde kemik ve diş enfeksiyonlarına rastlanmaktadır. İzleyen dönemde Eozen devrinin üç tırnaklı küçük atlarında diş çürükleri kesin olarak bilinmektedir. Ampirikçe başlayan tedaviler zamanla bilimsel metotlara doğru gelişmeye başlamış ve veteriner diş hekimliği gelişimi diğer veteriner hekimliği pratiklerine paralellik göstermiştir. Bugünkü veteriner hekimliği uygulamalarında kullanılan yöntemlerin ve gelişmelerin birçoğu temel fikirler ve teknikler olarak yüzyılların boyunca gelişmiştir. Bu derlemede veteriner diş hekimliğinin gelişimi ana hatları belirtilmiştir.

KEYWORDS: Hayvan diş hekimliği, Veteriner diş cerrahisi, Veteriner diş hekimliği, Veteriner diş hekimliği tarihi, Veteriner hekimliği tarihi

CORRESPONDENCE TO: Erden Sedat ARSLAN, Department of Veterinary Medicine History and Deontology, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Turkey. e-mail:arslans@adu.edu.tr