Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

27 - 32

Case Report

Ovarian Metastatic Transmissible Venereal Tumour in a Bitch – A Case Report and Review

1University of Ondokuz Mayıs Faculty of Veterinary Department of Obstetrics and Gynaecology, Samsun, Turkey, 2University of Ondokuz Mayıs Faculty of Medical Department of Biochemistry, Samsun, Turkey, 3University of Ondokuz Mayıs Faculty of Veterinary Department of Pathology, Samsun, Turkey, 4University of Veterinary & Animal Sciences Department of Pathology, Lahore, Pakistan
Approximately 5% of transmissible venereal tumour can metastatize to various parts of the body. The case presented explains the clinical appearance and histopathology results of the ovarian metastasis of TVT in a female German shepherd. The bitch was brought to the teaching hospital of Ondokuz Mayıs University, Faculty of Veterinary Medicine with a vaginal discharge. A mass with a diameter of 3x1x1 cm was detected on the dorsal vaginal wall. In vaginal cytology, the presence of TVT cells were determined. During ultrasonographic evaluation a mass was detected caudal to the left kidney with irregular margins. The dimension of the mass after ovariohysterectomy was found to be 9x11 cm. Because it was necessary to investigate the possibility of metastasis and to make comparison, the vaginal mass was also removed and sent for histopathological examination and both masses were identified as TVT. According to our knowledge this is the first report presenting a case of TVT with solely ovarian metastasis.

KEYWORDS: bitch; ovarian metastasis; Sticker’s sarcoma

Bir Dişi Köpekte Ovaryuma Metastaz Yapan Transmissible Veneral Tümör Olgusu- Olgu Sunumu ve Derleme

Transmissible veneral tümör (TVT) %5 oranında vücudun farklı bölümlerine metastaz yapmaktadır. Sunulan olguda dişi bir Alman çoban köpeğinde TVT’nin ovaryuma metastazı ve klinik görünümü anlatılmaktadır. Uzun süreli kanlı vaginal akıntı şikayetiyle getirilen olgunun vaginal duvarınının dorsalinde 3x1x1 cm çapında kitle belirlendi. Vaginal sitolojide TVT hücreleri görüldü. Ultrasonografik muayenede sol böbreğin kaudalinde, kenarları düzensiz bir kitle tespit edildi. Ovaryohisterektomi sonrası ölçümlerde kitlenin 9x11 cm boyutlarında olduğu belirlendi. Kitlenin metastaz sonucu şekillenme ihtimali nedeniyle, her iki kitlenin karşılaştırılması amacıyla, vaginal kitle de alınarak histopatolojik değerlendirmeye gönderildi. Değerlendirme sonucunda her iki kitlenin de TVT olduğu belirlendi. Yaptığımız araştırma sonucuna göre, sunulan olgu TVT’nin sadece ovaryuma metastaz yaptığı ilk olgu olma özelliğindedir.

KEYWORDS: köpek; ovaryum metastazı; Sticker sarkomu

CORRESPONDENCE TO: Firdevs BİNLİ, University of Ondokuz Mayıs Faculty of Veterinary, Department of Obstetrics and Gynaecology, 55139, Samsun, Turkey. e-mail: firdevsbinli@gmail.com