Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

23 - 26

Research Article

Ultrasonographic Measurements of the Bulbus Oculi of the Camel

1Anatomy Department, Veterinary Faculty, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
Ophthalmic ultrasonography is considered a useful modern tool to quantify the ocular dimensions. The main aim of this study was to give information about the ultrasonographic measurements of the normal hybrid camel eye. Besides, to calculate some indices of the camel eye and discuss them in comparison with the ocular measurements of other animals reported previously. Fourteen formalin-preserved eyeballs were subjected to corneal ocular ultrasonographic examination in horizontal imaging plane. The ultrasonographic results of the eyeballs showed 95% confidence intervals for measurements as corneal thickness (CT) (1.56-1.87), anterior chamber depth (ACD) (2.33-4.27), lens thickness (LT) (6.81-10.00), vitreous chamber depth (VCD) (23.01-24.44), axial length (AL) (35.13-38.60), and optical axis (OA) (34.89-37.24). Indices also showed that 95% confidence interval ranges were as CT/AL (0.04-0.05), ACD/AL (0.06-0.11), LT/AL (0.19-0.26), VCD/AL (0.62-0.66) and OA/AL (0.96-1.00). This knowledge of the normal ocular dimensions may especially be helpful in the diagnosis of the deviation from normal eye and progression towards any ocular problem in the camel.

KEYWORDS: Camel, corneal index, eyeball, ophthalmology, ultrasound

Devede Bulbus Oculi’nin Ultrasonografik Ölçümleri

Oftalmik ultrasonografi, oküler boyutları ölçmek için kullanışlı modern bir cihaz olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın ana amacı, melez deve gözünün ultrasonografik ölçümleri hakkında bilgi vermektir. Bunun yanında deve gözünün bazı indekslerini hesaplamak ve bunları daha önce kayıt altına alınmış hayvanların oküler ölçümleriyle karşılaştırarak tartışmaktır. Formalin ile fikzasyonu yapılmış 14 göz küresi, horizontal görüntüleme düzleminde korneal oküler ultrasonografik incelemeye tabi tutuldu. Göz kürelerinin ultrasonografik sonuçları (%95 güven aralığında); kornea kalınlığı (CT) (1.56-1.87), ön kamara derinliği (ACD) (2.33-4.27), lens kalınlığı (LT) (6.81 10.00), vitröz kamara derinliği (VCD) (23.01-24.44), eksenel uzunluk (AL) (35.13-38.60) ve optik eksen (OA) (34.89-37.24) olarak bulundu. Ayrıca indeksler (%95 güven aralığında); CT/AL (0,04 0,05), ACD/AL (0,06-0,11), LT/AL (0,19-0,26), VCD/AL (0,62-0,66) ve OA/AL (0.96-1.00) hesaplandı. Devede, oküler boyutların bilinmesi, normal göz boyutlarından sapmalar ve herhangi bir oküler sorunun ilerlemesinin teşhisinde yardımcı olabilir.

KEYWORDS: Deve, korneal indeks, göz küresi, oftalmoloji, ultrason

CORRESPONDENCE TO: 23