Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

17 - 22

Research Article

Prevalence and Antibiotic Resistance of Salmonella sp., E. coli O157, and L. monocytogenes in Meat and Dairy Products

1Ministry of Agriculture and Forestry Kahramanmaraş/Turkey, 2 İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Veterinary Medicine, Food Hygiene and Technology İstanbul/Turkey, 3Pamukkale University Faculty Of Technology, Biomedical Engineering Denizli/Turkey
Bacteria-related food poisoning is the most prevalent cause of food borne diseases, reaching up to 33 percent of the incidents. The study aimed to provide data for the risk assessment processes focusing on poisoning due to the consumption of foods of animal origin. Bovine meat, chicken meat, white cheese, and kosher samples were collected from five different stores in Tekirdağ, Turkey, monthly for twelve consecutive months, from January 1 to December 31, 2019. Ten samples of bovine meat, ten samples of chicken meat, ten samples of white cheese, ten samples of kosher cheese, weighing 300 grams each, were collected at each monthly visit. The total number of samples collected for the study was 480. Results showed that 4,16% of the samples (n=12) were contaminated with Salmonella sp. (n=12), Escherichia coli O157 (n=4), and Listeria monocytogenes (n=6). Antibiotic sensitivity studies revealed that the microorganisms were resistant to 8 different antibiotics. Despite the low number of pathogens isolated, their presences with the high antibiotic resistance rates pose a significant threat to public health.

KEYWORDS: Antibiotic resistance, E. coli O157, L. monocytogenes, Salmonella sp.

Et ve Süt Ürünlerinde Salmonella sp., E. coli O157 ve L. monocytogenes’in Prevalansı ve Antibiyotik Direnci

Dünya çapında önemli sorunlardan biri gıda zehirlenmeleridir. Çalışmalar gıda zehirlenmelerinin yaklaşık %33’ünün bakterilerden kaynaklandığını göstermiştir. AB Fasıl 12 kapsamındaki risk değerlendirme konusunda kaynaklık edebilecek veri hazırlamak amacıyla Tekirdağ ilindeki hayvansal ürünlerden Salmonella sp., E. coli O157, L. monocytogenes izolasyonu ve suşların antibiyotik duyarlılıklarının tespiti yapılmıştır. Bu amaçla materyal olarak 2019 yılı içerisinde her ay 10’ar adet ve her biri 300’er gram sığır eti, tavuk eti, beyaz peynir ve kaşar peyniri örnekleri Tekirdağ ilindeki marketlerden alınmıştır. Çalışmada toplam 480 numune üzerinde çalışılmıştır.Yapılan analizler neticesinde 12 adet Salmonella sp., 4 adet E. coli O157, 6 adet L. monocytogenes izole edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında izole edilen bakterilerin 8 farklı antibiyotiğe direnç gösterdiği tespit edilmiştir.Çalışma sonucunda Tekirdağ ili için izole edilen bakterilerin sayısal olarak düşük olması sevindirici olarak değerlendirilse de, yüksek antibiyotik dirençliliği halk sağlığını tehdit etmesi bakımından önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

KEYWORDS: Antibiyotik dirençliliği, E. coli O157, L. monocytogenes, Salmonella sp.

CORRESPONDENCE TO: Can ATABEY, Ministry of Agriculture and Forestry Kahramanmaraş/Turkey. e-mail: catabey79@hotmail.com The study is a manuscript of the doctoral thesis “Tekirdağ’da Satışa Sunulan Bazı Hayvansal Ürünlerde Salmonella Spp., Escherichia coli O157 ve Listeria monocytogenes Prevalansının Belirlenmesi ve Suşların Antibiyotik Duyarlılıkların Saptanması”. The study was funded by the University of Istanbul Cerrahpaşa Medical Research Projects Unit with project number 31189.