Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

12 - 16

Research Article

Virological Investigation of Border Disease Infection in Sheep with Abortion Problem

1Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey, 2Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Çukurova, Adana, Turkey
Pestiviruses are important pathogens to economic losses in cattle, sheep, goat and pigs. Border disease virus (BDV) caused by pestiviruses is characterized by low birth weight and congenital disorders in lambs, while infection is subclinical in adult sheep. Transmission of border disease between animals is through direct contact. However, since persistently infected animals are natural sources of the disease, large outbreaks may occur if a persistent infected animal enters the susceptible herd. In this study, the aim was to investigate the presence of BDV by a PCR assay using primers specific for the DNA fragment of the 5 ‘NC region by taking blood samples from 75 sheep with abortion problems found on Selcuk University Faculty of Veterinary Medicine Internal Medicine Clinic. As a result of the test, all animals were found as negative. Testing of a variety of sample types collected from a larger number of animals is recommended in order to determine the epidemiological existence of border disease.

KEYWORDS: Abortion, Pestivirus, Border disease, PCR

Abort Problemli Koyunlarda Border Disease Enfeksiyonunun Virolojik Olarak İncelenmesi

Pestiviruslar sığır, koyun, keçi ve domuzlarda ekonomik kayıplara yol açan önemli patojenlerdir. Pestivirusların neden olduğu Border Disease Virusu (BDV), kuzularda düşük doğum ağırlığı ve konjenital bozukluklarla karakterize edilirken, yetişkin koyunlarda enfeksiyon subklinik seyretmektedir. Hayvanlar arasında Border hastalığının bulaşması doğrudan temas yoluyla olur. Bununla birlikte, persiste enfekte hayvanlar hastalığın doğal kaynakları olduğundan, persiste enfekte bir hayvan duyarlı sürüye girerse büyük salgınlar meydana gelebilir. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine gelen abort problemli 75 koyundan kan örnekleri alınarak, 5 ‘NC bölgesinin DNA fragmanına özgü primerlerin kullanıldığı PCR testi ile BDV varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Test sonucunda tüm hayvanlar negatif bulunmuştur. Sonuç olarak, Border hastalığının epidemiyolojik varlığını ortaya koymak için daha fazla hayvandan daha çeşitli örneklemeler yapılması tavsiye edilmektedir.

KEYWORDS: Abort, Pestivirus, Border hastalığı, PCR

CORRESPONDENCE TO: Hasan Sercan PALANCI, Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk- Konya, Turkey. e-mail: hpelinucan@gmail.com