Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

6 - 11

Research Article

Prevalence of Gastrointestinal Parasites in Stray Cats of İzmir

1Ege University Ödemiş Vocational School, İzmir, Turkey,2Ege University Faculty of Medicine Department of Parasitology, Bornova, İzmir, Turkey, 3Department of Veterinary Affairs, Municipality of Konak, İzmir, Turkey, 4Department of Veterinary Affairs, Municipality of Narlıdere, İzmir, Turkey, 5The Protection and Development Union of Izmir Bird Paradise, Sasalı, Çiğli, İzmir, Turkey, 6Department of Veterinary Affairs, Municipality of Çiğli, İzmir, Turkey, 7Department of Veterinary Affairs, Municipality of Karabağlar, İzmir, Turkey, 8Department of Veterinary Affairs, Municipality of Karşıyaka, İzmir, Turkey, 9Manisa Celal Bayar University, Research Entrepreneurship, and Innovation Coordination, Yunusemre, Manisa, Turkey, 10Ege University Faculty of Science Department of Biology Molecular Biology Section, Bornova, İzmir, Turkey, 11Ege University Institute of Science, Department of Biotechnology, Bornova, İzmir, Turkey
Gastrointestinal parasites of cats can affect animal health and welfare, as well as human health because of some zoonotic parasites including Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp., Isospora spp., Blastocystis sp., and Toxocara spp. Therefore, it is fairly important to investigate the presence of gastrointestinal parasites in stray cats in order to reveal the frequency of parasite diseases and to prevent the spread of parasitic diseases. A total of 465 feces samples were collected from Veterinary Clinics located in 5 different districts of İzmir. For microscopic examination, all feces samples were processed by centrifugation-sucrose flotation. In addition, cat feces with diarrhea were stained by the by Kinyoun acid-fast staining for the diagnosis of Cryptosporidium spp. As a result, 73 of 465 (15.6%) cats were found to be infected with at least one of the following parasites: Blastocystis sp., Isospora spp., Cryptosporidium spp., Toxoplasma gondii-like oocyte, Toxocara spp., Hymenolepis spp. and Dipylidium caninum. Among the studied stray cats, Blastocystis sp. was detected as the most prevalent protozoon parasite (10.5%) in stray cats. Overall, the results show that stray cats are a significant source for distribution of various parasite diseases to humans and animals in İzmir, Turkey.

KEYWORDS: Blastocystis sp., Cryptosporidium spp., İzmir, stray cats, Toxocara spp.

İzmir İlinde Sokak Kedilerinde Gastrointestinal Parazitlerin Prevalansı

Kedilerde gastrointestinal parazitler hayvan sağlığını ve refahını etkilemesinin yanında Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp., Isospora spp., Blastocystis sp., Toxocara spp. gibi bazı zoonozlar nedeniyle insan sağlığını da etkilemektedir. Bu nedenle, sokak kedilerinde gastrointestinal parazitlerin varlığının araştırılması hastalıkların sıklığını ortaya çıkarmak ve yayılmasını önlemek için oldukça önemlidir. Bu çalışmada İzmir ilindeki sokak kedilerinde gastrointestinal parazitlerin sıklığının dışkı örneklerinin direkt mikroskobik incelenmesi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. İzmir’in 5 farklı ilçesinde bulunan veteriner kliniklerine getirilen toplam 465 dışkı örneği toplanmıştır. Mikroskobik inceleme için, tüm dışkı örneklerine santrifüj-sükroz yüzdürme metodu uygulanmıştır. Ayrıca ishalli dışkı örnekleri Cryptosporidium spp. varlığının araştırılması amacıyla Kinyoun asit-fast boyama ile boyanmıştır. Sonuç olarak 465 kediden 73’ünün (%15,6) Blastocystis sp., Isospora spp., Cryptosporidium spp., Toxoplasma benzeri ookist, Toxocara spp., Hymenolepis spp. ve Dipylidium caninum türlerinden en az biri ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. Sokak kedileri arasında Blastocystis sp. en yaygın protozoon paraziti (%10,5) olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, elde edilen bulgular Türkiye’de İzmir ilindeki sokak kedilerinin çeşitli paraziter hastalıkların insan ve hayvanlara yayılması için önemli bir kaynak olabileceğini göstermektedir.

KEYWORDS: Blastocystis sp., Cryptosporidium spp., İzmir, sokak kedileri, Toxocara spp.

CORRESPONDENCE TO: Hüseyin CAN, Ege University Faculty of Science Department of Biology Molecular Biology Section, Bornova, İzmir, Turkey. e-mail: huseyin.can@ege.edu.tr