Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

734 - 737

Case Report

First clinical case of leishmaniosis due to Leishmania infantum in a domestic cat from Turkey

1Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Department of Internal Medicine, Isikli, Aydin, Turkey, 2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Parasitology, Bornova, Izmir, Turkey
A 12-year-old, female domestic cat was admitted with a history of suffering from pruritic, recurrent crusting-ulcerative skin lesions on neck for several years. Physical examination revealed lesions with hair loss, mild crusting and ulcerative plaques on the neck. Two weeks before the presentation, an attempt to treat the cat in a private clinic was unsuccessful. Based on history and dermatological signs, leishmaniosis was suspected. No Leishmania amastigotes were found on microscopical examination of the skin, blood and lymph node smears stained using Giemsa, and serological tests for detecting FeLV and FIV gave negative results. The presumptive diagnosis was confirmed by the detection of L. infantum DNA by C-nPCR in EDTA blood samples. Treatment with enrofloxacin and supporting drugs for two weeks provided complete recovery of skin lesions one month after the treatment, and the direct detection of pathogen DNA was negative. At a yearly follow-up for 3 years, no clinical recurrences were observed. To the authors’ knowledge, this is the first clinical case of L. infantum infection diagnosed in a domestic cat in Turkey.

KEYWORDS: Cat, Leishmania infantum, clinical case, Turkey

Türkiye’de bir kedide Leishmania infantum’dan ileri gelen ilk klinik leishmaniosis olgusu

Oniki yaşlı, dişi bir kedi kaşıntı ve boyun bölgesinde birkaç yıldır tekrarlayan kabuklu-ülseratif deri lezyonları şikayetiyle getirildi. Fiziksel muayenede boyun bölgesinde kıl dökülmesi, hafif kabuklanma ve ülseratif plaklarla karakterize lezyonlar belirlendi. Hasta getirilmeden iki hafta kadar önce özel bir veteriner kliniğinde uygulanan tedavi denemesinden sonuç alınmadığı belirtildi. Anamnez ve dermatolojik bulgular temelinde leishmaniosisden şüphelenildi. Giemsa ile boyanan deri, kan ve lenf yumrusu örneklerinin mikroskopik incelemesinde Leishmania amastigotlarına rastlanmadı; FeLV ve FIV’in belirlenmesine yönelik serolojik testler negatif sonuç verdi. Olası tanı EDTA’lı kan örneklerinde C-nPCR yöntemiyle L. infantum DNA’sının belirlenmesiyle doğrulandı. İki hafta süreyle enrofloksasin ve destekleyici ilaçlarla uygulanan tedaviden bir ay sonra deri lezyonlarında tamamen iyileşme sağlanırken, kanda etken DNA’sına rastlanmadı. Üç yıl boyunca gerçekleştirilen yıllık takipte klinik bulguların tekrarlamadığı görüldü. Yazarların bilgisine göre bu Türkiye’de L. infantum enfeksiyonu belirlenen bir kedide tanımlanan ilk klinik olgudur

KEYWORDS: Kedi, Leishmania infantum, klinik olgu, Türkiye

CORRESPONDENCE TO: Mehmet Gültekin, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Işıklı, Aydın, Turkey, E-mail: mgultekin@adu.edu.tr