Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

727 - 733

Review

Bacterial Toxins

1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, AYDIN, 2Aydın Adnan Menderes University, Health Sciences Institute, Department of Microbiology, AYDIN
Poisonous molecules produced by bacteria inside or outside the organisms are generally called “toxins”. The ability of bacteria to synthesize toxins is called “toxicity”. Toxigenicity is an important factor that increases the virulence of bacteria. The most important structure of bacteria in damage formation is toxin. Toxins created by bacteria are mainly described as two groups, exotoxins and endotoxins. Exotoxins are extracellular structures that bacteria secrete into the external environment. Endotoxins are found in the cell wall structure and released when bacteria are broken down. Exotoxins cause damage in several different ways. Some of them cause paralysis by affecting the neuromuscular system, some cause oedema by breaking down blood cells, some cause food poisoning and some cause enterotoxaemia. Endotoxins, on the other hand, cause inflammation through indirect ways. These inflammations can lead to septic shock. In this review, information about the toxins formed by Escherichia coli Campylobacter sp., Shigella sp., Staphylococcus aureus, Bacillus sp., Clostridium sp. are given briefly.

KEYWORDS: Key words: Enterotoxin, exotoxin, endotoxin, bacteria, intoxication

Bakteriyel Toksinler

ÖZET Bakteriler tarafından vücut içinde ya da vücut dışında meydana getirilen zehirli moleküllere genel olarak “toksin” denmektedir. Bakterinin toksin sentezleme yeteneğine ise “toksijenite” adı verilmektedir. Toksijenite bakterinin virulensini arttıran önemli bir faktördür. Bakterinin hasar oluşumunda en önemli yapısı toksinleridir. Bakteriler tarafından oluşturulan toksinler ekzotoksinler ve endotoksinler olmak üzere başlıca iki gruptur. Ekzotoksinler bakterilerin dış ortama salgıladıkları ekstraselüler yapılardır. Endotoksinler ise hücre duvarı yapısında bulunmaktadırlar ve bakteri parçalandığında açığa çıkarlar. Ekzotoksinler birkaç farklı yolla hasar oluştururlar. Bazıları sinir- kas sistemini etkileyerek felçler oluşturur, bazıları kan hücrelerini parçalayarak ödemlere sebep olur, bazıları gıda zehirlenmelerine, bazıları da enterotoksemilere sebep olmaktadır. Endotoksinler ise indirekt yollarla yangı oluşturur. Bu yangısal olaylar, septik şoka sebep olabilmektedir. Bu derlemede Escherichia coli, Campylobacter sp., Shigella sp., Staphylococcus aureus, Bacillus sp ve Clostridium sp., etkenlerinin oluşturduğu toksinler hakkında bilgi verilmektedir

KEYWORDS: Enterotoksin, ekzotoksin, endotoksin, bakteri, intoksikasyon

CORRESPONDENCE TO: