Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

703 - 706

Case Report

Clinical Features and Surgical Outcomes of Suture Granulomas Following Ovariohysterectomy in Two Dogs

1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, 2Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine Department of Surgery
Granuloma formation following ovariohysterectomy (OVH) can be caused by ligatures of nonabsorbable suture material and poor aseptic technique. To describe the clinical characterization of granulomas following OVH utilizing silk suture, two spayed bitches were reported. The variable clinical findings, ultrasonographic diagnosis and effectiveness of surgical therapy for treatment are discussed. Foreign body granulomas are important clinically cause of misdiagnosis tumours and stimulating new tumours. Practitioners should always consider elective OVH with ligation by nonabsorbable suture, however, often require surgical correction.

KEYWORDS: Ovariohysterectomy, granuloma, bitch.

İki Köpekte Ovaryohisterektomi Sonrası Oluşan Dikiş Granulomalarının Klinik Özellikleri Ve Cerrahi Sağıtım Sonuçları

Ovaryohisterektomi (OVH) sonrası şekillenen granulomalar emilmeyen dikiş materyali içeren ligatürler ve yetersiz aseptik koşullar nedeniyle oluşmaktadır. Bu sunumda, iki köpekte OVH sırasında ligasyon için ipek iplik kullanımı sonrası gelişen yabancı cisim granulomalarının klinik, ultrasonografik ve postoperatif bulguları sunuldu. Farklı klinik bulguları, ultrasonografik tanısı ve cerrahi yaklaşımın tedavideki etkinliği verildi. Yabancı cisim granulomaları hatalı tümör tanısı ve olası yeni tümörlerin tetiklenmesi açısından klinik öneme sahiptir. Klinisyenler emilmeyen dikişlerle ligasyon uygulanan OVH operasyonlarında bazı olguların ilerleyen süreçte yaşamsal önem taşıyan sorunlara yol açabileceğini ve yeni bir cerrahi yaklaşımın gerekebileceğini göz önünde tutulmalıdır.

KEYWORDS: Ovaryohisterektomi, granuloma, köpek.

CORRESPONDENCE TO: Güneş Erdoğan, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Işıklı, Aydın, Turkey. E-mail: gunesems@yahoo.com