Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

627 - 633

Reseach Article

Morphological Characterization of the White Baroque Donkey

1Center for preservation of indigenous breeds, Belgrade, Serbia, 2Nationalpark Neusiedler See – Seewinkle, 3Faculty of Veterinary Medicine , St. Clement of Ohrid University of Bitola, North Macedonia, 4High Agricultural School of Vocational Studies; Šabac, Republic of Serbia.
Backround/Aim: The white Baroque donkey (Austrian-Hungarian white donkey), belongs to a large group of domestic donkeys, where it stands out because of its snow white coat. During the Austrian Empire, white donkeys, were “objects of prestige”. After the Baroque period, this breed of donkey was forgotten. The white Baroque donkey was “rediscovered” in the early 1980-ies, when a few specimens were brought to Herberstain from Hungary. Material and Method: The investigation of parameters of the exterior (36) for morphological characterization of the white Baroque donkey was done in Austria, on a population in Schloss Hof and the Neusiedlersee-Seewinkel National Park. Measurements were taken using the Lidtin’s stick, tape and mobile measuring instrument with nonius. Measured animals were 3 to 6 years old. Results and Conclusion: Height at withers of the male was 108.4 cm – 120.3 cm, with an average value of 115.5 cm. In the female, height at withers was 104.2 cm – 122.2 cm with an average of 112.2 cm. Body length of male animals was 112.0 cm – 127.0 cm, with an average of 119.2 cm, which is 3.2% more than the height at withers. In female animals, body length was 108.9 cm – 133.0 cm, with an average value of 120.7 cm, which is 7.5% more than the height at withers. In the male, head length was 52.0 – 60.0 cm, with an average value of 55.0 cm, which is 47.62% of the height at withers. In the female, the variation interval for head length was 49.0 cm – 58.0 cm, with an average value of 54.5 cm. Based on obtained results, Baroque donkeys have a rectangular body format, with a height at the rump above the height at the withers. According to its exterior characteristics the Baroque donkey conforms to the body type of the species described for other donkey breeds.

KEYWORDS: Baroque donkeys, exterior, Austria.

Kır Barok Eşeklerinin Morfolojik Karakterizasyonu

Giriş/Amaç: Kır Barok eşek ırkı (Avusturya-Macar kır eşeği), kar beyazı renkteki kır donuyla öne çıkan evcil eşek ırklarının büyük bir grubuna aittir. Avusturya İmparatorluğu döneminde kır eşekler saygınlık göstergesi idi. Barok dönemden sonra, bu eşek ırkı unutuldu. Kır Barok eşeklerinden birkaç tanesi 1980’lerin başında Macaristan’dan Herberstain’e getirildiğinde yeniden keşfedildi. Materyal ve Metot: Kır Barok eşeğin morfolojik karakterizasyonu için dış yapısal parametrelerin (36 adet) saptanması için Avusturya’da bulunan Schloss Hof ve Neusiedlersee-Seewinkel Ulusal Parkı’ndaki bir populasyondan faydalanıldı. Ölçümler Lidtin bastonu, şerit metre ve kumpaslı mobil ölçüm cihazı kullanılarak yapılmıştır. Ölçülen hayvanlar 3 ila 6 yaşlarındaydı. Bulgular ve Sonuç: Erkek eşeklerde cidago yüksekliği ortalaması 115,5 cm (108,4–120,3 cm); dişi eşeklerde ise ortalama 112,2 cm (104,2–122,2 cm), olarak ölçüldü. Erkek eşeklerin beden uzunluğu ortalaması 119,2 cm (112,0–127,0 cm) olarak belirlendi. Bu uzunluk cidago yüksekliğinden % 3,2 daha fazladır. Dişi hayvanlarda beden uzunluğu ortalaması 120,7 cm (108,9–133,0 cm) olarak belirlendi. Dişi eşeklerde bu uzunluk ise cidago yüksekliğinden %7,5 daha fazladır. Erkek eşeklerde kafa uzunluğu ortalaması 55,0 cm (52,0–60,0 cm) olarak saptandı, bu uzunluk da cidago yüksekliğinin %47,62’siydi. Dişi eşeklerde kafa uzunluğunun varyasyon aralığı 49,0 cm–58,0 cm olup, ortalama değeri 54,5 cm idi. Elde edilen sonuçlara dayanarak, Barok eşeklerinin sağrı cidagodan daha yüksek dikdörtgen bir beden formatına sahip olduğu ve beden özelliklerine göre diğer eşek ırkları için tanımlanan beden yapılarına uygun bir formda olduğu söylenebilir.

KEYWORDS: Barok eşek ırkı, dış yapı özelliği, Avusturya

CORRESPONDENCE TO: Darko Drobnjak, Center for Preservation of Indigenous Breeds, Belgrade, Serbia, drobnjakvet@yahoo.com.