Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

616 - 620

Derleme

Force Molting Methods in Commercial Laying Hens

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Backround/Aim: At the end of the laying cycle, production and quality of egg decline significantly in commercial laying hens. Force molting is a practice that has been used by the commercial egg industry to rejuvenate flocks for extending laying cycle and restoration of egg quality. The purpose of forced molting programs in laying hens is to induce forced molting by creating stress in animals with various factors. There are many methods applicable for force molting. Force molting in laying hens can be induced by reducing photoperiod, feed withdrawal and feeding with low levels of calcium or sodium, high levels of zinc or iodine, feeding with oat or whole-grain barley and feeding with some drugs and hormones. The purpose of this review is to provide an overview of the various factors and stressful compulsive molting and forced molting programs in laying hens. Conclusion: In cases where forced molting programs are in use, the selection of programs with high availability under both animal welfare and rights and ethical rules should be considered as a more accurate approach.

KEYWORDS: Commercial layer hen, molting methods, egg yield, force molting schedules.

Ticari Yumurtacı Tavuklarda Zorlamalı Tüy Dökümü Programları

Özbilgi/Amaç: Yumurtlama döneminin sonunda ticari yumurtacı tavuklarda yumurta verim ve kalitesi önemli şekilde azalmaktadır. Zorlamalı tüy dökümü, ticari yumurtacı işletmeleri tarafından yumurtlama döngüsünün uzatılması ve yumurta kalitesinin geri kazanılması için sürüleri gençleştirmek için kullanılan pratik bir uygulamadır. Birçok uygulanabilen tüy dökümü yöntemi bulunmaktadır. Yumurtacı tavuklarda zorlamalı tüy dökümü programlarının amacı, çeşitli uygulamalar kullanarak tavuklar üzerinde stres oluşturarak zorla tüy döktürmeye başlatmaktır. Yumurtacı tavuklarda zorlamalı tüy dökümü ışık süresinin azaltılması, yemin uzaklaştırılması, yeme düşük düzeylerde kalsiyum ve sodyum uygulamaları, çinko ya da iyodun yüksek düzeyde yemde kullanılması, yulaf ve arpa uygulamaları, çeşitli hormon ve ilaç benzeri maddelerin verilmesi ile indüklenebilir. Bu derlemenin amacı, çeşitli faktörler ile yumurtacı tavuklarda stres oluşturarak yapılan zorlamalı tüy dökümü ve zorlamalı tüy dökümü programları hakkında bilgi vererek konunun genel olarak değerlendirilmesidir. Sonuç: Zorlamalı tüy dökümü programlarının kullanımı söz konusu olduğu durumlarda, gerek hayvan refahı ve hakları, gerekse etik kurallar çerçevesinde kullanılabilirlik durumu yüksek olan programların seçilmesi daha doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.

KEYWORDS: Ticari yumurtacı tavuk, tüy dökümü programları, yumurta verimi, zorlamalı tüy dökümü programları

CORRESPONDENCE TO: Evrim Dereli Fidan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, 09016, Işıklı/Aydın/Türkiye e-mail: edereli@adu.edu.tr