Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

592 - 595

Derleme

Ruminantlarda Akabane Virus Enfeksiyonu

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, 06110, Dışkapı-Ankara/Türkiye
Özbilgi/Amaç: Bu derleme, ruminant fötuslarının teratojenik bir ajanı olan Akabane virusu enfeksiyonu hakkındadır. Virus, Culicoides cinsi sokucu sivrisineklerin ısırması yoluyla bulaşır, bu nedenle arthropod kaynaklı (Arbo) viruslar olarak adlandırılır. Bu enfeksiyon, tropikal iklim kuşağının hakim olduğu ülkelerde yaygın olarak görülmektedir ve duyarlı gebe sığırlarda, koyunlarda ve keçilerde genellikle abortus, ölü doğum ve doğuştan anormalilere neden olmaktadır. Sonuç: Akabane, hayvan sağlığı, fertilite üzerine olan direkt etkileri ve hayvancılık endüstrisindeki ekonomik kayıplar nedeniyle unutulmaması gereken önemli bir hastalıktır.

KEYWORDS: Akabane virus, ruminantlar, derleme.

Akabane Virus Infection In Ruminants

Backround/Aim: This review includes that about Akabane virus infection which is a teratogenic agent to the ruminant fetuses. The virus is transmitted by Culicoides biting mosquitos, therefore is called arthropod-borne (Arbo) viruses. This infection is widely distributed in the countries where tropical climate zone prevails and causes in susceptible pregnant cattle, sheep and goats mainly abortion, stillbirth, and congenital abnormalities. Conclusion: Akabane is an important disease that should not be forgotten due to their direct effects on animal health, reproductive efficiency and economic losses in the livestock industry.

KEYWORDS: Akabane virus, ruminants, review.

CORRESPONDENCE TO: Tuba Çiğdem Oğuzoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, 06110, Dışkapı-Ankara/Türkiye Email: oguzoglu@ankara.edu.tr