Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

67 - 69

Olgu sunumu

Abdominal Compartment Syndrome in a Babesia canis Infected Dog

1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın. 2Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Canine Babesiosis, a tick borne protozoal disease characterized by acute hemolysis, fever, anorexia, depression, pale mucous membranes, splenomegaly and relevant clinical signs. Abdominal compartment syndrome is a condition caused by increased intra-abdominal pressure, that may cause progressive hypoperfusion and ischemia of the peritoneal and retroperitoneal structures. Even if the pressure remains for a long period, multiple organ failure and insufficiencies develop. Despite considerable research relevant to abdominal compartment syndrome in dogs, only 1 previous report was presented regarding this syndrome in dogs with Babesiosis. Therefore within presentation of this case the aim was to describe abdominal compartment syndrome in Babesia canis infected dog, within limited literature review.

KEYWORDS: Abdominal compartment syndrome, Babesiosis, dog

Babesia canis ile Enfekte bir Köpekte Abdominal Kompartman Sendromu

Babesiosis köpeklerde akut hemoliz, ateş, anoreksi, depresyon, mukoz membranlarda solgunluk, splenomegali ve benzeri klinik bulgularla seyreden kene ile bulaşan protozoer bir hastalıktır. Abdominal kompartman sendromu artmış olan intra abdominal basıncın peritoneal ve retroperitoneal dokularda progresif hipoperfüzyon ve işemiye neden olmasıdır. Basıncın yüksek seviyede uzun süre kalması ile multiple organda fonksiyon bozuklukları ile yetersizlikleri oluşmaktadır. Abdominal kompartman sendromu ile ilgili bazı araştırmalar mevcut olsa da Babesiosisle ile infekte yalnızca 1 köpekte bildirim bulunmaktadır. Bu olgu sunumu ile Babesia canis ile enfekte bir köpekte şekillenen abdominal kompartman sendromu ve başarı ile sağaltımı anlatılarak, sınırlı literatür derlemesi yapılmıştır.

KEYWORDS: Abdominal kompartman sendromu, Babesiosis, köpek

CORRESPONDENCE TO: Kerem Ural, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, 09016, Işıklı, Aydın, Türkiye Phone: (90) 2562470 00/188 Fax: (90) 2562470720 e-mail: uralkerem@gmail.com

Received: April 10, 2012

Accepted: April 10, 2012