Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

59 - 63

Derleme

The Reasons for Mehmet Âkif Ersoy Being a Veterinarian and the Ethical Attitudes That He Showed During His Profession

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Mehmet Âkif Ersoy, who wrote Turkish national anthem, was a veterinarian, lived for 63 years (1873-1936) with a great honor because of his perfect private and professional life, and his deontological attitudes. Akif was coming from a strictly religious Turkish family.  Althought he wanted to attain the School of Political Science, the events and the coincedences that he had, led him to be a veterinarian which he always mentioned in his poems later on. The ethical attitudes when he was carrying out his profession and the relationships with his colleagues that he had, were always good samples as it happened for the other sites of his life. He always has been known as a good veterinarian and a good-real- friend. In this study, the reasons and coincidences leading Mehmet Âkif Ersoy to be a veterinarian and his ethical attitudes when he was carrying out his profession were investigated from the view points of both being a veterinarian and humanism.

KEYWORDS: Mehmet Âkif Ersoy, Veterinary Mehmet Âkif Ersoy, Mehmet Âkif as a National Poet

Mehmet Âkif Ersoy’u Veteriner Hekim Olmaya Götüren Sebepler ve Veteriner Hekimlik Yaparken Gösterdiği Etik Tutumlar

Mehmet Âkif Ersoy; 1873-1936 yılları arasında 63 yıl yaşamış; gerek mesleki ve gerekse özel yaşamı ile onurlu ve deontolojik bir çizgiye sahip olan; İstiklal Marşımızı ülkemize kazandırmış bir veteriner hekimdir. Âkif, inançlı bir Türk ailesinden gelmektedir. Her ne kadar Mülkiye Mektebi’nde okumak istese de, yaşadığı olaylar ve bazı tesadüfler O’nu sonradan şiirlerinde söz edeceği baytarlık mesleğine götürecektir. Mesleğini yaparken sergilemiş olduğu tutumlar ve meslektaşlarıyla ilişkilerinde yaşamının diğer anlarında da olduğu gibi örnek davranışlar sergilemiştir. İyi bir hekim profili çizen Akif, aynı zamanda iyi bir arkadaş ve dost olduğunu da göstermiştir. Bu çalışmada, Âkif’i veteriner hekim olmaya götüren nedenler, tesadüfler ve mesleğimizi yaparken göstermiş olduğu etik tutumlar ile örnek veteriner hekim ve insan yönleriyle ele alınacak ve değerlendirilecektir.

KEYWORDS: Mehmet Âkif Ersoy; Veteriner Hekim Mehmet Âkif Ersoy; Milli şair Mehmet Âkif Ersoy

CORRESPONDENCE TO: E. Sedat Arslan, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Işıklı, 09016, Aydın, Türkiye. Phone: (90) 2562470 00 Fax: (90) 2562470720 e-mail: sedat@dr.com

Received: March 29, 2012

Accepted: May 15, 2012