Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

53 - 58

Derleme

Plastic Models: An Alternative for Veterinary Anatomy Education?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Alternative approaches in teaching veterinary medicine is an integral part of today’s modern veterinary practical and ethical training. Particularly, the use of anatomical models along with traditional instruments is preferred as ethical and didactic reasoning methods in teaching veterinary medicine. Plastik anatomical models provide healthy laboratory conditions and reduce the training costs. This review  will evaluate the effect of using anatomical models on the students’ learning experience when teaching veterinary medicine. Plastic and organ models could be an alternative educational tools along with the cadavers prepared with formaldehyde. However, the use of plastic models as an educational tool would not be as effective if it used alone due to lack of variations and details. The “Plastination” is a method to eliminate the challenges of the use of conventional cadavers as an educational tool. The benefit of Plastination is twofold: ability to create odorless, easy to touch specimens like in the case of plastic organ models and, the creation of detailed biological structures similar to conventional cadavers.

KEYWORDS: Anatomy, anatomical models, education, plastination, veterinary medicine

Plastik Model Kullanımı Veteriner Anatomi Eğitiminde Alternatif Olabilir mi?

Veteriner hekimlik ve anatomi eğitiminde etik, modern ve alternatif yaklaşımların eğitim sürecine katılmaları günümüzün vazgeçilmezlerindendir. Bu nedenle veteriner hekimlik ve anatomi eğitiminde geleneksel araçların yanı sıra plastik anatomik modellerin kullanımı etik ve didaktik bir yöntem olması, eğitim maliyetlerini azaltması ve sağlıklı laboratuar koşulları sağlaması nedenleri ile tercih edilebilir. Bu derlemede eğitim sürecine katılan anatomik modellerin veteriner hekimlik eğitimi alan öğrencilerin öğrenme motivasyonlarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Plastik modeller ve etkili bir şekilde hazırlanmış organ modelleri formaldehit ile hazırlanmış kadavraların yanında alternatif bir eğitim aracı olabilir. Ancak, sadece plastik modelleri varyasyon ve detayları yansıtmadığından tek başına etkin bir eğitim aracı olarak değerlendirmek doğru değildir. Konvansiyonel kadavraların handikaplarından “plastinasyon” yöntemlerini kullanarak kurtulabiliriz. Bu sayede hem plastik modellerde olduğu gibi kokusuz elle dokunulabilir ve hafif örnekler elde edebilir, hem de konvansiyonel kadavralarda olduğu gibi ayrıntılı ve biyolojik varyasyonları ortaya koyan yapılar sunulabilir.

KEYWORDS: Anatomi, Anatomik modeller, Eğitim, Plastinasyon, Veteriner hekimlik

CORRESPONDENCE TO: M. Erdem Gültiken, Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Ondokuz Mayis University, 55139, Atakum, Samsun, Türkiye Phone: (90) 3623121919 /3906 Fax: (90) 3624576922 email:mgultiken@gmail.com

Received: March 27, 2012

Accepted: May 4, 2012